Coop avvecklar Coop Forum i Burlöv Center

Publicerat: 21 februari, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 1027

Coop Forum i Burlöv kommer att avvecklas, efter flera års negativ försäljningsutveckling. Medarbetarna informerades om beslutet nu på förmiddagen. 

– Bakgrunden till nedläggningen är att butiken under lång tid har gått med förlust och att denna negativa trend inte går att vända inom överskådlig tid, säger Patrik Levin, Regionchef för Stora Coop i Skåne och Halland.
Under en längre tid har Coop förhandlat med fastighetsägaren för att hitta möjligheter att investera i butiken på en mindre yta, men ingen lösning har nåtts. Coop kommer därför inte att förnya hyresavtalet som löper ut den 30 juni och avveckla butiken.
Personalinformation hölls tidigare idag. Det är i dagsläget för tidigt att säga vad som händer med de anställda. Dialog med facket pågår. Totalt berörs 29 tillsvidareanställda och 27 visstidsanställda på butiken. 

Har inte vänt utvecklingen
– Det är självfallet alltid tråkigt att behöva stänga butiker, men vi kan inte fortsätta att driva butiken med förlust.
– Vi har under åren jobbat både med att sänka kostnaderna och höja intäkterna, men tyvärr har inte de insatserna kunnat vända utvecklingen. Vi fokuserar nu på att utveckla vårt erbjudande i regionen, tillägger Levin.
Hyresavtalet för Coop Forum löper ut den sista juni i år. Det förs nu diskussioner om stormarknaden kommer att avvecklas då eller om verksamheten kommer drivas vidare ytterligare en tid.
Coop ser fortsatt positivt på att driva en matbutik i Burlövs kommun och har en dialog med både kommunen och fastighetsbolag för att på sikt kunna etablera en ny butik i ett nytt läge.

Comments are closed.