”Chans till arbete och bättre liv”

Publicerat: 21 juni, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 514

Kommunfullmäktige 18 juni 2018 – del 2
 
– Det handlar inte enbart om att frigöra resurser utan att socialsekreterarna får mer tid till att hjälpa och få fler i arbete, sade Kristoffer Daag (l) som kommentar till den egna motion om att införa Trelleborgsmodellen hos socialförvaltningen, vid kommunfullmäktiges möte i måndags.
– Att man automatiserar vissa delar betyder inte att den enskilde mister sin rätt till en egen prövning av sitt ärende.
Daag menar att 9,1 procent arbetslöshet i Burlövs kommun är en ganska hög siffra.
– Och även om man infört Peak och Resurs Burlöv, den senare med 20 provanställningar i kommunen, ska det jämföras med de 450 personer som fått arbete i Trelleborg. Majoriteten pratar mycket men det händer inte särskilt mycket, så det är bara ord.
Han menade att det dels handlar om vilka system men har och vilken syn man har på invandrarna.
– Man kan till exempel se hur det fungerar i Canada där man menar att invandrarna är en tillgång och snabbt kommer i arbete.
 
Långsiktigt arbete
Inger Borgenberg (s), ordförande i socialnämnden, tyckte inte det behövdes någon förändring av arbetet.
– Socialförvaltningen har under de senaste åren kraftigt minskat utbetalningarna och det är resultatet av ett långsiktigt och målinriktat arbete att bygga upp en modern och ändamålsenlig arbetsmarknadsenhet, och trenden visar sig fortsätta även detta år enligt den senaste prognosen.
– Syftet har varit att öka sysselsättningsgraden och minska bidragsberoendet. Som komplement till detta har socialförvaltningen drivit ESF-projektet PEAK med ungdomar som målgrupp, som varje arbetar eller studerar, med gott resultat. Utöver detta har socialförvaltningen bedrivit projektet Resurs Burlöv, vilket gjort att 20 personer anställts inom kommunen. Det första året fick 13 av deltagarna anställning och egen försörjning efter projektet.
Hon pekar också på att socialförvaltningen tagit ytterligare steg för att tydliggöra arbetslinjen där så är möjligt, vilket bland annat innebär ett nytt verksamhetssystem som stödjer införandet av digitala ansökningar.
 
Handlar om att hjälpa
– Det handlar om att hjälpa folk på ett bättre sätt, något alla borde vara intresserade av, påpekade Kristoffer Daag.
– Man skulle därför kunna ta Trelleborgsmodellen som inspiration och utreda om den på något sätt skulle kunna vara användbar. Det är trots allt en viss skillnad mellan att ge 20 personer i Burlöv jobb mot 450 i Trelleborg.
Bo Lindqvist (v) tyckte i och för sig att Trelleborgsmodellen lät bra.
– Skillnaden är egentligen bara att Burlöv inte har någon robot som betalar ut pengar.
 
Ingen ekonomisk kontroll
Hur mycket mer eller mindre i bidragspengar som betalas ut gick dock inte att få besked om eftersom det pågår ett systemskifte på socialförvaltningen. Något Lars Johnson (m) tyckte var högst anmärkningsvärt.
– Det finns alltså inga siffror alls att få fram för utbetalningarna hittills under 2018 och vi är nu inne i slutet av juni månad, det vill säga halva året har gått. Det innebär den politiska majoriteten inte har någon kontroll på ekonomin.
– Det är jättebeklagligt, tyckte Bo Lindqvist.
– Jag har försökt få fram information, men det har inte gått att få på grund av systemskiftet. Jag har däremot fått en allmän information om att utbetalningarna ökat lite grand.
Samtidigt kan man ju påpeka att både moderaterna och liberalerna har ledamöter i socialnämnden så ni bör ju veta hur projekten fungerar.
Den politiska majoriteten i kommunfullmäktige avslog Daags motion.
 
Tommy Paremo

Comments are closed.