Burlöv till Almedalen

Publicerat: 29 juni, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 478

Under hela nästa vecka pågår det mycket omskrivna politikerjippot i gotländska Almedalen. Ett projekt som fått både ris och ros, inte minst för penningrullandet. Det är dyrt att bo och äta på Gotland under den veckan.
Det innebär att det också kommer att kosta Burlövs kommun en slant eftersom flera, både politiker och tjänstemän, kommer att vara på plats i Visby för att marknadsföra kommunen.
– Ja, dit kommer politiker och tjänstemän som är intresserade av samhällsutveckling och vi från kommunens ledningsgrupp vill marknadsför Burlövs kommun och berätta att, vi trots vår litenhet, lyckats med att framgångsrikt kvalitetsarbete inom flera olika områden, berättar Lars Wästberg, chef för socialförvaltningen.
– Vi vill visa att en lite kommun har stora fördelar som kan och bör nyttjas. Inte minst därför att vi under de kommande åren har stora pensionsavgångar och därför måste kunna locka till oss och rekrytera bra medarbetare, genom att ge en bra och positiv bild av Burlöv.
– Vi är mycket medvetna om kostnadsläget i Visby under Almedalsveckan, men har jobbat för att hålla det hela på en rimlig nivå. Var och en stannar int hela veckan utan vi turas om efterhand som programmet skiftar från dag till dag.
– Under de kommande åtta åren kommer vår kommun att ha en markant tillväxt med cirka 4.300 nya medborgare. För detta behöver vi också rusta både vad gäller bilden av orten och intresset av att arbeta i vår kommun, tillägger Wästberg.
Burlövs kommun medverkade även 2017 med föreläsningar, vilket bland annat ska ha resulterat i nya anställningar inom utbildningsförvaltningen.
Kommunledningen pekar också på att man genom att synas i Almedalen knutit kontakter för framtida samarbeten.
 
Socialförvaltningen inleder
Socialförvaltningen inleder på måndag med att berätta om digitalisering och planering i samverkan med brukare och personal, om arbeta strategiskt och målinriktat i syfte att öka sysselsättningsgraden och minska bidragsberoendet.
Eva Wörlén, som är enhetschef på Harakärrsgården, ska berätta om hur man där på fyra år gått från förvaring till ett utvecklat levande boende.
 
En värdeskapande stödfunktion
Under tisdagen ska Sandra Taubermann, kvalitets- och utvecklingschef, berätta hur man skapat ett operativt team som, utifrån den ordinarie lärarens egna önskemål och behov, arbetar i klassrummen, sida vid sida ihop med befintligt personal, vilket är effektiv fortbildning i praktiken och som ger långvariga och tydliga effekter.
 
Bättre tillväxt tillsammans
På onsdagen ska samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret, informera om vad som händer när det privata och offentliga närmar sig varandra. och vilka synergieffekter detta kan ha.
 
Ät frukost som barnen
Kostchefen Ola Moberg serverar frukost varje morgon och ska då också berätta om man på skolorna jobbat med matsvinn, sociala koder och vinster av att äta tillsammans, samt berätta hur situationer kring matintag påverkar matsmältning och trivsel. Därtill kommer han att berätta om skillnaden för matsituationen när man aktivt arbetar med skolrestaurangernas utseende och trivsel.
 
Tommy Paremo

Comments are closed.