Burlöv får 847.000 kronor till läxhjälp

Publicerat: 17 juni, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 333

Skolornas intresse för att erbjuda eleverna läxhjälp ökar. I år betalar Skolverket ut totalt 363 miljoner kronor i bidrag till skolor som bedriver läxhjälp. Av dessa får olika skolor i Burlövs kommun 847.000 kronor.

Den totala summan för hela landet innebär en ökning med nästan 30 miljoner jämfört med förra året och bidraget möjliggör läxhjälp till totalt 460 000 elever.
– Det är glädjande att så många skolor vill erbjuda eleverna läxhjälp. Det har betydelse inte minst för de elever som inte har starkt stöd från hemmet, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverket. 

Ändrade regler
Regeringen ändrade tidigare i år reglerna för statsbidraget. Den personal som ger hjälp med läxor eller annat skolarbete behöver inte längre vara behöriga lärare. Det är kommunen eller de ansvariga för den fristående skolan som bestämmer vem inom den egna organisation som är lämplig att ge läxhjälp.
– Det är viktigt att rektorer och ansvariga för skolorna lokalt ser till att de som ger läxhjälp har relevant kompetens. Skolorna behöver också tänka igenom hur man arbetar med läxor. Läxhjälpen ska inte ersätta det stöd som elever har rätt till i den ordinarie undervisningen, säger Johanna Freed.

Bidrag till organisationer
Skolverket betalar också ut 20 miljoner kronor till ideella organisationer som erbjuder läxhjälp. Även det bidraget har ökat jämfört med förra året då 14 miljoner betalades ut. Nytt för i år är att ideella organisationer kan få bidrag för att bedriva läxhjälp för elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Bidragen till Burlövs skolor
I Burlövs kommun går läxhjälpsbidragen till följande skolor:
Svenshögsskolan 214 500 kronor
Dalslundskolan åk 7-9 204 000 kronor
Tågarpskolan 156 000 kronor
Vårboskolan 150 000 kronor
Dalslundskolan åk 4-6 65 000 kronor
Dalslundskolan F-3 37 500 kronor
Svanetorpsskolan 20 000 kronor

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.