Burlöv ekonomiskt i toppen

Publicerat: 26 november, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 334

82 procent av de kommuner som svarade på Sveriges Televisions enkät om de behöver spara nästa svarade att de måste göra så, det vill säga 176 av 274 kommuner. Men Burlövs kommun finns inte med bland dessa 176!
– Nej, vi har en solid ekonomi i vår kommun. Bland de absolut bästa i Sverige, svarar burlövs kommundirektör Lars-Åke Ståhl.
– Och så har det varit under de senaste 5-6 åren, tillfogar han.
Vi har sedan länge i god tid räknat på den kommande demografin, det vill säga den kommande befolkningsökningen och tagit hänsyn till och lagt till för pris- och löneutvecklingen med 2,3 till 2,6 procent. Och det har vi gjort tidigt under året och kunna ta beslut i juni månad.
– Så vi har, och har länge haft, en bra driftsekonomi.
De kommuner som tvingas till nedskärningar gör det inom skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten.
– Sanningen att säga så går socialnämnden med ett underskott på 16 till 18 miljoner i år, men det drabbar ingen enskild verksamhet i kommunen.
Ståhl pekar gärna på att Burlövs kommun i stället utökar verksamheten.
– Och det med pengar som sparats i många år för ändamål som vi vet ska komma som tunnlar, nytt badhus och annat. Dessutom är det så att eftersom vi sparat pengarna så har vi genom åren fått en bra återbetalning.
– Vi satsar bland annat på en ökad elevpeng inom skolan och kan peka på flera konkreta effekter som där vi ökar verksamheterna.
 
Tommy Paremo

Comments are closed.