Buller och vatten oroar boende inför järnvägsombyggnad

Publicerat: 7 november, 2014

Publicerat i: Åkarp, Arlöv

Visningar: 1607

 25 hus i Arlöv och två i Åkarp kommer att få bullernivåer över gränsvärdet för bebyggelse när järnvägen har byggts om. Under torsdagskvällen kom oroliga och nyfikna boende för att lämna synpunkter och höra mer om järnvägsplanerna.

– Jag har ett hus precis vid Gränsvägen som ska förlängas mot Hjärup, säger Niklas Lundin som är en av de omkring 60 Åkarpsbor som hade tagit sig till samrådsmötet på Dalslundsskolan under torsdagskvällen. Han berättar att han är orolig för att familjens uteplats ska bli helt förstörd med en väg med tung trafik fyra meter upp i luften precis bredvid.

Fakta: Järnvägsbygget

År 2017 går det officiella startskottet för ombyggnaden av järnvägen som bland annat innebär att den ska sänkas ner sex meter under jorden och byggas över.

Järnvägen kommer att få fyra spår förbi Arlöv och Åkarp och stationerna kommer att få ett helt annat utseende.

Redan 2016 smygstartar projektet i Åkarp genom en förlängning av Gränsvägen så den sträcker sig hela vägen till Hjärup eftersom det inte kommer att gå att passera över järnvägen via Alnarpsvägen mer.

Byggtiden kommer att vara i fem hela år.

– Skriv ner dina synpunkter och skicka in till oss, säger Gertrud Richter som är planchef för järnvägsombyggnaden och berättar att det är precis av den här anledningen kommunen har kallat till samrådsmötet.

– Vi vill att alla ska få möjlighet att beskriva vilka problem de ser med detaljplanen som den ser ut nu. Tanken är att vi ska få med synpunkterna innan den klubbas någon gång senare i vår, säger hon. Byggtiden kommer att bli en kämpig tid och vara i fem hela år.

Hur ser du på att så pass många hus i Arlöv och två i Åkarp kommer att få högre bullernivå än den rekommenderade nivån?

– Vi hade naturligtvis önskat att alla hus blev skyddade från buller, men det finns en ekonomisk och teknisk begränsning som vi måste ta hänsyn till.

En person som oroar sig för något helt annat än buller är ingenjören och Åkarpsbon Thord Persson. Han är rädd att nedsänkningen av järnvägen kommer att leda till grundvattenrelaterade problem och orsaka bland annat sättningar i marken.

– Det är potentiellt farligt för invånarna att börja gräva på det här sättet. Bara en halv meter ner har vi vårt grundvatten. De har inte berört vattenfrågan ett förbaskat dugg i den här detaljplanen, säger han och berättar att han är rädd att kommunen rusar på med planerna och bara pratar om bullerfrågan.

– Det är en väldigt speciell plats man gräver på med stora höjdskillnader som gör att vattnet störtar ner från gamla Åkarp ner hit i sänkan. För att säkra den måste de pumpa bort vattnet på något sätt. Vi vill inte ha ett nytt Hallandsåsen, säger Thord Persson.

Men Gertrud Richter och hennes kollega Erik Karlsson berättar att man visst har berört vattenfrågan. Alla detaljerna hann man inte presentera under torsdagskvällens genomgång.

– Och när det gäller själva projekteringen lägger vi hela ansvaret på Trafikverket, säger Gertrud Richter.

  • IMG_4025
  • IMG_4017
  • IMG_4016
  • IMG_4022
  • IMG_3980

Comments are closed.