Bron vid Gränsvägen – en gigantisk byggsats

Publicerat: 28 mars, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Okategoriserade, Redaktionellt

Visningar: 722

Vid Gränsvägen i Åkarp börjar de båda brofästena, som den tillfälliga bron ska vila på, bli färdiga. Bron av stål lyfts på plats i april. Den tillfälliga bron som nu byggs vid Gränsvägen är en så kallad beredskapsbro av ”militär” typ.
Trafikverket använder sådana broar till exempel vid broreparationer eller vid byggen då tillfälliga broar behövs. Bron har monterats ihop likt en gigantisk byggsats intill det östra brofästet. Bron är cirka 65 meter lång, 10 meter bred och väger cirka 160 ton.
Bron lyfts på plats i mitten av april, preliminärt 21-22 april. Lyftet blir spektakulärt. Vi kommer använda en stor mobil lyftkran som är drygt 50 meter hög och som klarar att lyfta över 200 ton. Att montera kranen tar cirka en vecka och marken där kranen ska stå har förstärkts för att klara lasterna under tunga lyftet.
 
Påfarter och vägbana
När bron är på plats återstår en del arbeten innan den kan trafikeras. Påfarterna till bron ska färdigställas och vägbanan på bron ska läggas. Preliminärt öppnas bron för trafik till försommaren.
Den tillfälliga bron är anpassad i längd och höjd för att sträcka sig över dagens två järnvägsspår och de två tillfälliga spåren som byggs vid sidan om.
 
Två års trafik
Från sommaren 2020 till sommaren 2022 går trafiken på de tillfälliga spåren. Under denna tid bygger vi de fyra nya nedsänkta spåren. Då bygger vi också den permanenta bron som blir betydligt lägre än den tillfälliga stålbron.
 
Varför en tillfällig bro?
Lösningen med två broar för Gränsvägen kom till under arbetet med järnvägsplanen. Bron som planerades till en början blev hög, eftersom den skulle klara dagens spår, de som går i marknivå, och de framtida nedsänkta spåren. Bron skulle då bli störande och vara ett stort ingrepp i landskapsbilden, var några av synpunkterna.
– Vi kom då fram till lösningen att först bygga en tillfällig, lite högre bro, och att vi sedan bygger den permanenta bron för de nedsänkta spåren, betydligt lägre än bron som var tänkt från början, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare för projekt Lund–Arlöv, fyra spår.
 
Mindre buller
Hastigheten över bron kommer att begränsas till 30 km/h för att minska buller.
När den tillfälliga bron lyfts på plats kommer vägarna på båda sidor om spåren, och vägbanan på bron, att göras klara för trafik.
Ett annat viktigt skäl till hastighetsbegränsningen är trafiksäkerheten. Den tillfälliga bron är relativt smal och påfarterna från båda sidor blir ganska branta.
Preliminärt öppnas Gränsvägen och bron för trafik till försommaren. Samtidigt stängs Alnarpsvägen vid järnvägskorsningen i Åkarp.
 
Inget bullerskydd vid vägen
Trafikverkets beräkningar visar att det inte behövs bullerdämpning vid den tillfälliga delen av Gränsvägen och tillfälliga bron under byggtiden eftersom gränsvärdena för byggbuller inte kommer att överskridas.

Comments are closed.