Bråkiga ungdomsgäng källa till oro i Burlöv

Publicerat: 20 december, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 976

Trygghet i Burlöv
 
Polisens årliga trygghetsmätningen visar att oron för ungdomsgäng som bråkar och stör har ökat markant i både Arlöv och Åkarp. Samtidigt har oron för bostadsinbrott ökat i Åkarp, liksom rädslan att råka ut för överfall/misshandel i det egna bostadsområdet och vistas ute ensam sen kväll i Arlöv.
– Den ökade oron för bostadsinbrott kan ha samband med att de satsningar för grannsamverkan vi gjort i Åkarp, säger kommunpolisen Selma Tengeborg.
– Samma ökade oro har visat sig på andra håll där man också satsat på grannsamverkan.
Huruvida bostadsinbrotten ökat i antal i just Åkarp vet hon inte för dagen.
– Men allmänt sett har bostadsinbrotten minskat i hela södra Skåne, tillägger hon.
Ingen förankrad oro
Vad gäller oron för vad bråkiga ungdomar kan förorsaka mot personer menar hon är en oro som inte är förankrad i verkligheten.
– I mätningen har en väldigt hög andel, hela 83 procent, inte varit utsatta för någon form av brott. Så den oron är inte kopplad till någon form av händelser. Däremot är det vanligare nu att fler ungdomar står och hänger och pratar utomhus på olika ställen i grupper, kanske lite högljutt ibland och det kan oroa folk som inte känner dem.
Selma Tengeborg menar också att mediernas rapportering kan skapa oro, liksom närheten till Malmö där flera brott inträffar, bland annat de många skjutningarna.
– Vi arbetar nu för att få fram tillfällen där äldre och yngre kan träffas och prata för att lära känna varandra. För att på så sätt skapa broar.
– Vi har också lite nya idéer om vad man kan göra för att dämpa oron. Jag hoppas att de nya medborgalöftena som vi utformar tillsammans med kommunen inför nästa år kommer att ge lite nytänk.
Fler avstår från aktiviteter
Enligt trygghetsundersökningen är det allt fler, från en trea till en fyra i problemindex, som avstått från någon form av aktivitet på grund av otrygghet.
I Åkarp drar man sig också för att åka buss och tåg och buskörningen med mopeder har ökat och i Arlöv upplever många problem med bilar som kör för fort.
Inte nöjda
– Totalt sett noterar vi att den upplevda otryggheten har försämrats något jämfört med 2016, säger Katja Larsson, kommunstyrelsens ordförande.
Hon är inte nöjd med resultatet och informerar om att satsningar på trygghet görs och kommunen kommer att arbeta aktivt med frågan även under kommande år.
– Under 2017 har vi ändå på ett nytt sätt försökt vidta åtgärder, berättar Katja Larsson.
Kommundirektör Lars-Åke Ståhl fick i uppdrag att arbeta fram förslag som snabbt kan verkställas. En effektiv hantering av uppdraget möjliggjorde beslut om följande åtgärder:
• Fortsatt god samverkan med Burlövs Bostäder och övriga fastighetsägare, polis, räddningstjänst och vaktbolag liksom andra aktörer som verkar för trygghet i samhället.
• Utveckling av trygghetsvandringar med medborgarna. Under året har vandringar genomförts i Svenshög och kring Vintergatan i god dialog med engagerade medborgare.
• Vi har kartlagt och kompletterar var vi behöver förstärka med mer belysning och kameraövervakning samt tar bort buskage på platser som upplevs otrygga.
 
Bara en del av arbetet
– Trygghetsskapande åtgärder i fysiska miljön utomhus är enbart en del av allt det arbete kommunen gör, menar Katja Larsson.
– Vi har många medarbetare som jobbar i olika grupper och roller för att öka tryggheten. Närheten till medborgarna i Burlöv är främsta anledningen till att vi har goda förutsättningar att arbeta vidare med detta så viktiga område för kommunens utveckling. I olika roller känner vi de flesta medborgarna som behöver stöd och var resurser behöver sättas in.
– Vi har ett gott samarbete med polisen och ser just nu över samverkansavtalet för att ytterligare fokusera på trygghetsfrågor i vårt gemensamma arbete för Burlöv. Sist men inte minst råder det politisk samsyn om att vi behöver jobba med dessa frågor för framgång, avslutar Katja Larsson.
Nöjda med polisen
Trots all oro är det något fler som nu är nöjda med polisens agerande mot problem i Burlövs kommun.

Comments are closed.