Bra företagsklimat i Burlöv

Publicerat: 17 april, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 441

Enligt undersökningen Öppna jämförelser av SKL (Sveriges kommuner och Landsting) med en 17:e plats av 290 kommuner står Burlöv ut som en av de bättre kommunerna i landet när det kommer till företagsklimat.

– Det är väldigt roligt att de företag som kommer i kontakt med oss upplever att vi har en snabb och bra service! Det är viktiga frågor för oss, och företagsklimatet är en prioriterad fråga i Burlövs kommun, säger Anna Nilsson  som arbetar som näringslivssamordnare i Burlöv

Företagarna har betygsatt kommunens myndighetsutövning och service. De har i undersökningen fått bedöma kommunernas service på sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden.

Miljö- och byggchef Ingegerd Andersson tror att en del av framgången beror på att många är många nyanställda på avdelningen:

– Eftersom det är så många nya har vi också fått en genomlysning och ett ifrågasättande av vad som görs och hur det görs från gruppen själv som jag tror varit nyttig.

Sedan tidigare är det också klart att Burlövs kommun deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram 2019. Målet med att vara med i det nationella programmet är att skapa genomgripande förändringar och förbättringar just för det lokala företagsklimatet.

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.