Blandade känslor efter möte om väg

Publicerat: 25 februari, 2015

Publicerat i: Åkarp

Visningar: 1475

Ett oproffsigt möte där ingen lyssnade – eller ett möte där tjänstemännen hade svårt att informera på grund av dålig stämning. Dagen efter mötet om vägen förbi Lilla Dalslundsskolan går meningarna isär om vad som egentligen hände.

– Det var oproffsigt. De fick inte igång utrustningen och var dessutom försenade, säger Alexander Karev, en av de föräldrar som befann sig på mötet på stora Dalslundsskolan på tisdagskvällen och som oroar sig över att en väg förbi skolan skulle utgöra en fara för barn och miljö i Åkarp.

Hans upplevelse av mötet var att tjänstemännen på plats sa sig vilja lyssna men så fort någon ställde en fråga fick personen den slängd tillbaka. I stället för att lyssna och anteckna det som sades försvarade de bara förslaget med vägen förbi skolan, menar han.

Planarkitekten Erik Karlsson håller med om att stämningen på informationsmötet inte var den bästa.

– Det är blandade känslor idag. Vår ambition var att informera först och därefter bjuda på fika och ha frågestund. Men många ville att frågorna skulle ställas direkt till oss på scenen och det blev inte den bästa stämningen. Även personer i publiken reagerade och tyckte att de närvarande skulle skärpa sig. Efteråt när jag pratade med de boende i mindre grupper hade vi däremot utmärkta diskussioner så jag kände att det ändå slutade i något bra.

Även Alexander Karev håller med om att han kände sig mer lyssnad på när han kunde prata med tjänstemännen efteråt. Men en fråga återstår för både honom och andra föräldrar så här dagen efter, berättar han.

– Varför kan inte trafiken bara ledas om på samma väg som lastbilarna under järnvägsbygget – det vill säga norr om Åkarp istället för precis bredvid skolan? Det var den ingen som svarade på i går, säger han.

Erik Karlssons förklaring till att förslaget om en omledning av biltrafiken norrut tidigare valdes bort är att man från kommuens sida inte ville blanda den vanliga biltrafiken med den tunga lastbilstrafiken.

– Men ingenting är beslutat ännu. Om man kommer fram till att det vore olämpligt ur till exempel säkerhetssynpunkt med en väg bredvid skolan kanske det är bättre att blanda trafiken. Det handlar om att väga kostnader mot risker. Men man ska inte glömma bort att det alltid är politikerna som tar beslut i de här frågorna. Vi kommer att sätta oss ner och sammanfatta gårdagens möte och därefter diskutera frågan med politikerna.

Comments are closed.