”Bevara stinshuset!”

Publicerat: 11 september, 2015

Publicerat i: Åkarp

Visningar: 1720

År 2017 börjar Trafikverket arbetet med att bygga ut stambanan till fyra spår genom Åkarp. Det innebär att det gamla stinshuset, byggt 1919, ska rivas enligt planerna för att ge plats åt två tillfälliga spår. Men en facebookgrupp och namninsamling försöker nu rädda huset genom att få det flyttat.

Trafikverkets tanke var att också riva stationshuset, men där satte länsstyrelsen stopp. Vi anser dock att stationshuset och stinshuset hör ihop som en enhet och påminner om ortens historia, som är mycket präglad av just järnvägen, säger Arianna Benigno, som startat gruppen ”Rädda stinshuset”.

Hon är länsombud för Svenska Byggnadsvårdsföreningen, som verkar för att bevara värdefulla byggnader i Sverige.

Huset är också i mycket bra skick och att riva det tycker jag skulle vara som att riva ett museum, för att bygga ett tillfälligt spår. Det har varit stinsbostad från 191-1974 och man ska ha i minnet att järnvägen under mycket lång tid haft stor betydelse för Åkarp som samhälle.

Arianna påpekar att hon på inget sätt är ute efter att stoppa järnvägsbygget.

Men kan man bevara det gamla stationshuset, bör man också kunna bevara stinshuset eller åtminstone se till att det flyttades till en lämplig plats.

Många, både boende i Åkarp, och på andra orter, gillar huset, vilket märks på intresset på den facebookgrupp Arianna öppnat och genom den namninsamling hon ordnade som samlade 200 röster.

Att flytta huset är ett stort projekt som kostar pengar, men det kostar också att riva och mellanskillnaden kanske inte vore så svår att få pengar till.

I väntan på järnvägsutbygget hyrs huset ut av Trafikverket till privatpersoner.

Stinshuset i Åkarp ritades av Folke Zettervall, chefsarkitekt på SJ. Han ritade och satte sin prägel på många av de svenska järnvägsstationerna från söder till norr.

Tommy Paremo

Comments are closed.