Bevara Stinshuset – eller inte

Publicerat: 20 februari, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 459

För 25 år sedan, 1993, diskuterades bland annat om Stinshuset skulle bevaras på något sätt eller rivas. Det var när man från kommunens sida ville ha nersänkta spår och man insåg att det behövdes plats för tillfälliga spår. Då skulle villan rivas, nu när den skulle rivas ska det åter utredas.

– Vi skulle ha kommit igång med rivningen nu, säger Kristofer Söderberg, projektledare för 4 spår på Trafikverket.
– Det blev därför med viss förvåning vi fick beskedet om återremiss vilket innebär att vi nu ska snabbutreda vad ett bevarande och eventuell flyttning av huset kommer att innebär vad gäller kostnader, kulturvärde, hur lång tid en nerplockning kommer att ta och var det i så fall ska placeras.
Det var vid Miljö och byggnämndens senaste möte den siste januari som frågan väcktes. Det fanns ett färdigt förslag för nämnden att ta ställning till, nämligen att bevilja rivningslov enligt plan och bygglagen.
Men Lars-Göran Larsson (c) tyckte plötsligt, enligt protokollet, att ärendet skulle återremitteras för att utreda möjligheten att demontera ochg bygga upp Stinshuset på annan plats.
Han fick med sig socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet på utredningsförslaget, medan moderater och sverigedemokrater röstade för rivningsförslaget, det vill säga fem mot fyra för en utredning.

Innebär försening
På Trafikverket siktar man mot att ha gjort utredningen klar till Miljö och byggnämndens nästa möte nästa tisdag den 26 februari, men det är redan klart att det blir en försening av den byggplan som gäller för utbyggnaden av spåren.
– Vi skulle redan ha inlett rivningen, men tvingas nu skjuta på den, men får vi bara rivningslovet innan den siste februari så kan vi hinna ifatt, menar Kristofer Söderberg.
Till saken hör att det finns ett tidigare avtal om rivning som ligger till grund för den tidsplan som Trafikverket gjort. Ett avtal som kan innebära skadeståndskrav om Burlövs kommun nu skjuter på rivningslovet eller vilket beslut man nu kommer fram till.

Förhoppningsvis ett beslut
Lars-Olle Olsson (s), Miljö och byggnämndens ordförande, ser inga större problem om beslutets skjuts kanske ännu ett möte framöver.
– Visst tar det tid att plocka ner ett hus som ska byggas upp på ett annat håll, men även om det ska rivas tar det tid. Det är inte bara att riva och köras bort. Även rivningsmassor ska sorteras och tas tillvara.
– Men förhoppningsvis får vi ett underlag så att vi kan ta ett beslut på tisdag så jag hoppas det finns ett förslag då. Allt är ju möjligt.
Han berättar att anledning till det sena förslaget om vidare utredning beror på att man hade tittat på och jämförde hur man tog hand om Västra Station i Malmö som plockades ner och byggdes upp igen på annan plats.
– Det visar på möjligheten.
Trafikverkets Kristofer Söderberg menar dock att om man bygger upp huset på annan plats har det inte längre samma kulturella värde.

Utretts tidigare
Lars Johnson (m) påpekar att möjligheten att demontera och bygga upp Stinshuset har utretts flera gånger tidigare under årens lopp utan att man funnit acceptabla lösningar.
– Och om Trafikverket tycker att denna utredning försenar utbyggnaden kan Trafikverket yrka på skadestånd av Burlövs kommun och vilket direkt drabbar kommuninvånarna, tillägger han.
Han tillägger också att planeringen av Södra stambanans utbyggnad pågått sedan 1999 och att projektet tagit hänsyn till många av de synpunkter som kom in under samråden när planen granskades.

Tommy Paremo

Comments are closed.