Bara uppåt för Burlövs ekonomi

Publicerat: 27 september, 2016

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 1138

Kommunfullmäktige 26 september 2016

Det var bara positiva siffror och framtidsutsikter när Burlövs kommuns ekonomichef Boris Blumenfeld presenterade den andra uppföljningsrapporten för 2016 samt delårsrapport för första halvåret 2016 för kommunfullmäktige på måndagskvällen.
– Det ekonomiska resultatet för 2016 beräknas bli plus 55,9 miljoner kronor, vilket till största delen beror på att intäkter från skatter och statbidrag ökat kraftigt, samtidigt som kommunens verksamheters nettokostnader ökar måttligt till följd av riktade statsbidrag, berättade Blumenfeld.
– Utöver detta beräknas årets resultat även påverkas av ett förväntat överskott efter försäljning av mark. Förutom dessa poster beräknas årets resultat bli plus 46,6 miljoner kronor, vilket är cirka 18,2 miljoner kronor bättre än 2015 års resultat och 41,6 miljoner kronor bättre än budget för 2016.

Målen uppfylls
Han informerade också om att vid en avstämning mot kommunens övergripande mål visar det sig att samtliga mål, såväl verksamhetsanknutna som finansiella mål, är på väg att uppfyllas under perioden. Det handlar om fem övergripande mål som ska vara uppfyllda senast 2017 och ett finansiellt mål som ska vara uppfyllt vid årets slut.
– Burlövs kommun uppfyller därmed målsättningen att verksamheterna i kommunen ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, fastslog Boris Blumenfeld.

Fyra faktorer
Han pekade på fyra faktorer som påverkar den kommunala ekonomiska utvecklingen.
– Samhällets utveckling i stort, befolkningsutvecklingen, tillgången på bostäder och sysselsättningen.
– Den ekonomiska utvecklingen har dämpats något, men tillväxten i landet är fortsatt hög och vi närmar oss en högkonjunktur under 2017. En av anledningarna till detta är att den svenska kronan är fortsatt svag, vilket gynnar exporten. Plus att vi har en bra tillväxt tack vare många offentliga investeringar.
– Konjunkturen blir i balans i slutet av nästa. Därefter går den ner under 2018 och 2019.
– Befolkningen ökar, inte minst tack vare invandringen, men det ger å andra sidan problem när det gäller bostäder eftersom det är stor brist på sådana, också i Burlövs kommun. Å andra sidan kommer antalet bostäder ett öka inom ett eller två år.
– Sysselsättningen är ungefär plus minus noll. även om man kan se att fler är i arbete.
– Totalt sett skapar det hela allt bättre förutsättningar för ekonomin i Burlövs kommun, tillägger Boris Blumenfeld.

Inte imponerad
För den politiska kommunledning var det bra siffror och förutsättningar att gå vidare. Oppositionen, i from av Lars Johnson (m) var dock inte särskilt imponerad.
– Det är naturligtvis bra att man redovisar positiva siffror, men det hela bygger på att de statliga bidragen är så stora. Dessutom klumpar man samma saker för att de inte ska kunna granskas så mycket. Exempelvis kostnaderna för fiberutbyggnaden, som är en satsning på flera miljoner som hittills accepterats av cirka 230 hushåll.
– Man hade från början tänkt sig att alla i kommunen skulle få fiber, men det finns fiber på flera håll nu så behovet är inte det man väntat sig, men kostnaderna är ändå densamma. Man hänvisar från kommunledning till att man från regeringen sagt att kommunerna ska se till att alla får tillgång till fiber, men det innebär inte att kommunerna ska bygga näten utan se till att någon bygger dem. Det finns väl ingen annan kommun som byggt stadsnät på det viset Burlövs kommun gör, tillade Lars Johnson.
– Man vill göra sken av det inte finns några som helst problem i kommunen, medan sanningen är att man helt misslyckats med att få ner sjukskrivningstalen hos städpersonalen, som man tog över från en privat aktör. Inte heller har man kommit tillrätta med problemen med oron på Vårboskolan. Här pratar man inte om problemen utan håller en fin fasad utåt, samtidigt som alla vi som bor i kommunen vet hur det är.

Tommy Paremo

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.