Avstängning och parkeringsförbud

Publicerat: 13 november, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 490

Boende på Hemgatan i Arlöv har klagat på ett många använder gatan som genomfartsled i höga hastigheter mellan Segevägen och Lundavägen. Detta trots infart från Segevägen är förbjuden. Nu stängs gatan av vid Segevägen.

Detta är en av flera trafikåtgärder Tekniska utskottet i kommunen beslutat för att komma till rätta med problem.

Hittills har det varit tillåtet att köra ut på Segevägen från Hemgatan fär lastbil, traktor och motorredskap, men nu blir det helt stop, förutom föär gång och cykel samt för mopeder klass II. Avstängningen görs på prov i sex månader. Då ska göras en utvärdering för att se om avstängningen ska bli permanent.

Parkeringsförbud

Flera boende på Vintergatan i Arlöv har klagat på störningar från parkerade lastbilar. I november togs ett beslut om förbud mot parkering av fordon över 3,5 ton på delar av gatan under ett år, men vid ett möte med de boende i september framkom önskemål och att förbudet skulle bli permanent.

Nu har Tekniska utskottet antagit nya lokala trafikföreskrifter som förbjuder sådan parkering av tunga fordon på samma sträckor som det tidigare tidsbegränsade förbudet. De nya bestämmelserna gäller från den 24 november.

Upplag av bilar

En kommunal fastighet vid Segeby utnyttjas av någon som upplag för skrotbilar. Marken är i detaljplanen utmärkt som park och skyddszon mot framtida industri. Det vill säga den får inte bebyggas eller användas som parkeringsplats.

Uppställningen av bilar anges som olovlig utnyttjande av marken och för att lättare bli av med problemet med långtidsuppställda skrotbilar har Tekniska utskottet nu infört parkeringsförbud i hela området.

Tillåten parkering

På en sträcka av Lundavägen vid biblioteket i Arlöv, efter busshållplatsen, är vägen utformad så att den kan vara lämplig för parkering, även om det idag råder parkeringsförbud där. Trots detta används den av många för tillfällig parkering.

Tekniska utskottet har konstaterat att det finns ett behov av att parkera där så de har beslutat att det ska vara tillåtet under 30 minuter.

Max fyra timmar

Vid Kyrkogatan nära Lundavägen finns en parkering med ungefär 20 platser. Flera boende i närheten har klagat på att bilar var långtidsuppställda där, vilket kommunen kontrollerade. De hitta tio långtidsparkerade bilar som bötfälldes och tre kördes bort.

Det visade sig senare att parkeringsplatsen uppenbarligen utnyttjades av en bilverkstad i närheten eftersom två personer ringt till kommunen och klagat på böterna efter ha lämnat in sina bilar till verkstaden för reparation.

För att få stopp på långtidsparkeringen har nu Tekniska utskottet beslutat att parkering ska vara tillåten i max fyra timmar, vardagar dagtid.

Svårt hitta Hvilan

Enligt folkhögskolan Hvilen i Åkarp är infarten till skolan svår att se från vägen, vilket gör att många av deras besökare missar den. Det som förvirrar är att det finns en skylt till Hvilan utbildning i närheten som de förväxlar med.

Tekniska utskottet har därför beviljat folkhögskolan att sätta upp en tydligt skylt som visar rätt infart.

Comments are closed.