Att lyckas med implementering

Publicerat: 15 mars, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 423

– Burlövs kommun, Arbetsförmedlingen och Folkhögskolan Hvilan drev under tre år ESF-projektet PEAK. ESF (Europeiska socialfonden) delfinansierade projektet för att öka möjligheterna för unga att komma i utbildning eller jobb, berättar Violeta Costa Fréte från Burlövs kommun.

– 2018 avslutades projektet och arbetssättet implementerades i Burlövs kommun. Idag är PEAK en del av kommunens ordinarie verksamhet inom Arbetsmarknadsenheten. PEAK erbjuder studievägledning och möjlighet för ungdomar i åldern 15-29 år att skapa en studieplan utifrån sina mål. Och det framgångsrika samarbetet med Arbetsförmedlingen och Folkhögskolan Hvilan fortsätter efter att ESF-projektet är avslutat.

Den 14 mars höll Burlövs kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen och Folkhögskolan Hvilan två seminarium på Sveriges och Kommuner och Landstings Arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, på temat ”Att lyckas med implementering – exemplet PEAK”.

 

Förmedlade tankar

– Föredraget förmedlade hur vi tänker kring projekt, vilka delar som är avgörande för att lyckas, fortsätter Violeta Costa Fréte

– Vidare berättade vi genom exemplet projektet PEAK våra erfarenheter från att driva projekt i samverkan med flera olika parter. Vi bjöd både på framgångar och ”fuck-ups”.

– Vår ambition var att dela med oss av våra lärdomar och visa att om du har en projektidé som håller, så kan en implementering i ordinarie verksamhet bli verklighet! Det viktiga är att ha med sig chefer, politiker och medarbetare för att lyckas.

PEAK står för (Ungas Påverkan och Egenmakt genom Aktiv Kraftsamling).

Följande personer medverkade under föreläsningen i Uppsala:

Violeta Costa Fréte, Burlövs kommun, Uliana Hellberg, Burlövs kommun, Anna Nilsson, Burlövs kommun, Jakob Svensson, Arbetsförmedlingen och Mattias Runehammar, Folkhögskolan Hvilan.

Comments are closed.