Arbetslösheten ökar i Burlövs kommun

Publicerat: 13 december, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 219

En stor andel av kommunerna i Skåne, bland annat i Burlövs kommun, såg under november månad en växande arbetslöshet. Även i länet som helhet ökar arbetslösheten, rapporterar Arbetsförmedlingen.

Under november månad hade Skåne en total arbetslöshet på 9,5 procent., vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Sett till antalet personer betyder det att 61.240 av 644.632 invånare i åldern 16 till 64 år i Skåne län var inskrivna som arbetssökande (3.057 fler än i november i fjol).

Den totala arbetslösheten i Burlövs kommun är 10.7 procent, vilket är en ökning med 0,5 procent under de senaste tolv månaderna.

Nu är inte Skåne är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går uppåt. Just nu sker en uppgång i 18 av 21 län. Störst är ökningen i Södermanland där arbetslösheten stiger med 0,8 procentenheter.

Skåne hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (9,5 procent i länet, jämfört med 7,2 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (5,6 procent), medan Södermanland har den högsta (10,0 procent). För att Skåne skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 25.141 personer behöva sysselsättas.

Färre arbetslösa utlandsfödda

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 24,1 procent i Skåne under november månad, motsvarande 37.172 av 154.241 personer. Det är 0,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+1.509 om man räknar personer). Därmed sjunker de utlandsföddas arbetslöshet för 23:e månaden i följd. Sedan december 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,6 till 24,1 procent.

I Burlövs kommun är arbetslösheten bland utlandsfödda 17,6 procent, vilket är en minskning med 0,2 procent under de senaste tolv månaderna.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,6 procentenheter i Skåne. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Något fler arbetslösa ungdomar

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,2 procentenheter). I november var 11,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande, motsvarande 7.826 personer. Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 111 personer på ett års sikt.

Arbetslösheten bland de unga i Burlöv är 15,7 procent, vilket är en ökning med 1 procent under de senaste tolv månaderna.

Det är första gången på 77 månader som arbetslösheten bland unga ökar. Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Skåne högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 2,6 procentenheter.

Comments are closed.