Arbetslösheten ökar i Burlöv

Publicerat: 12 november, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 350

Sedan december 2018 har arbetslösheten i Burlövs kommun minskat, men i oktober vände utvecklingen då andelen arbetslösa steg något jämfört med året innan.

Under oktober månad rapporterade Burlöv en total arbetslöshet på 10,5 procent. Det är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Även i Skåne län stiger arbetslösheten något.

Sett till antalet personer betyder det att 880 av 8 381 invånare i åldern 16 till 64 år i Burlövs kommun var inskrivna som arbetssökande, vilket är 33 fler än i oktober i förra året.

 

Ett trendbrott

Även om den senaste månadens uppgång är förhållandevis liten, så innebär den ett trendbrott. Under de föregående nio månaderna var arbetslösheten lägre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en ökning.

 

Uppgång i flera kommuner

Burlöv är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går uppåt. Vi ser just nu en uppgång i 23 av 33 kommuner. Störst är ökningen i Bjuv där arbetslösheten stiger med 0,9 procentenheter.

Burlöv hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (10,5 procent i kommunen, jämfört med 9,4 procent i hela länet).

Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,6 procent), medan Malmö har den högsta (13,6 procent). För att Burlöv skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 578 personer behöva sysselsättas.

 

Sjunkande siffror bland utlandsfödda

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,2 procent i Burlöv under oktober månad, motsvarande 559 av 3 250 personer. Det är 0,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+12 om man räknar personer). Därmed sjunker de utlandsföddas arbetslöshet för nionde månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,7 procentenheter i Burlöv. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,8 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Burlöv om man jämför med andra kommuner i Skåne.

Något ökad ungdomsarbetslöshet

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,1 procentenheter). I oktober var 15,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 128 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med sex personer på ett års sikt.

Det är första gången på tio månader som arbetslösheten bland unga ökar.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Burlöv högre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,7 procentenheter.

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.