År av kränkningar för flicka på Dalslundsskolan

Publicerat: 22 april, 2015

Publicerat i: Åkarp

Visningar: 1897

Flickan blev utfryst, förlöjligad och trakasserad på internet från lågstadiet och fram till att hon slutade på Dalslundskolan i åttonde klass. Nu kräver skolinspektionen bättring av Burlövs kommun som har bett flickan om ursäkt och tagit in en utomstående konsult för att förbättra sitt arbete mot kränkningar.

Lärarna sa att hon inte skulle bry sig om det – men kränkningarna på skoltid och på fritids fortsatte år ut och år in. Flera gånger tog flickan och hennes mamma upp problematiken på utvecklingssamtalen men fick till svar att de andra barnen ”endast retas”. Anti-mobbinggruppen kopplades in men ingen förbättring skedde. I stället fick flickan höra att hon skulle anpassa sig efter de andra barnen för att få vänner. En mentor på skolan ringde även hem till mamman och tyckte att dottern skulle klä sig annorlunda då hon var tidigt utvecklad och pojkarna inte kunde koncentrera sig i hennes närvaro.

Förvaltningschefen på kultur och utbildningsförvaltningen Anders Öhlin berättar att ärendet har varit svårt att utreda eftersom både rektorn och en hel del av den övriga personalen som hade med ärendet att göra har slutat jobba på den aktuella skolan. Det finns inte heller särskilt mycket dokumentation om fallet på skolan vilket i sig är en brist, enligt Anders Öhlin. Men han har träffat mamman och flickan själv och lyssnat till deras berättelse.

– Jag har all sympati och respekt för hennes upplevelser. Det finns en del uppenbara brister i hur vi har arbetat kring detta och vi kan absolut inte känna oss nöjda med vårt resultat. Jag har på skolans vägnar bett flickan och hennes mamma om ursäkt för detta, säger han.

Skolinspektionens granskning av ärendet slår fast att Burlövs kommun inte har uppfyllt lagstiftningens krav på anmälan till rektor och huvudmannen om att en elev anser sig vara utsatt för kränkande behandling. Man förelägger även kommunen att vidta åtgärder för att förebygga kränkande behandling framöver.

Enligt Anders Öhlin har skolan gjort mycket för att förbättra sitt arbete mot kränkningar sedan dess och bland annat bett en utomstående konsult att titta över hur arbetet mot kränkningar fungerar och ge förslag på fortsatta utvecklingsområden.

Comments are closed.