Allt färre Burlövsbor är med i Svenska kyrkan

Publicerat: 19 mars, 2015

Publicerat i: Åkarp, Arlöv

Visningar: 1391

Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar och Burlövs kommun är inget undantag. Under förra året minskade antalet medlemmar i svenska kyrkan här med 300 stycken jämfört med året innan. Men prästen Magnus Heberlein tycker att gudstjänsterna ändå har många besökare jämfört med andra likvärdiga församlingar i landet.

Ett medlemstapp på 3,5 procent mellan år 2013 och 2014. Ja, så ser verkligheten ut för församlingen i Burlövs kommun. Men det är snarare ett symptom på förändringar i samhället i stort och inget som församlingen själv kan påverka mer än marginellt, menar Magnus Heberlein som är präst i Burlövs församling.

– Jag tänker att det är ett ganska naturligt och egentligen positivt resultat, säger han. Ser man till hur församlingens befolkningsmässiga struktur utvecklats med en allt yngre befolkning från världens alla hörn så skulle medlemstappet egentligen kunnat vara mycket större.

Magnus Heberlein tycker sig även se att gudstjänsterna i Burlöv har många besökare jämfört med likvärdiga församlingar i landet och stiftet.

– Vi har ett kontinuerligt inflöde av nya gudstjänstbesökare i församlingen – inte minst roligt är att också invandrade kommuninvånare hittar till oss i växande grad, säger han.

Under kommande år spår Magnus Heberlein dock att medlemsantalet kommer att sjunka ytterligare och att församlingen kommer att ställas inför allt större utmaningar. Även om Burlövs församling alltid strävar efter en växande gemenskap menar han att det hela inte bara är av ondo.

– Det finns positiva effekter av den utvecklingen. Kyrkan tvingas bli mer öppen, utåtriktad och tydlig och det passiva medlemsskapet som ofta förmedlat att kyrkotillhörighet inte spelar så stor roll byts allt mer ut mot ett positivt laddat synsätt där kyrkotillhörighet får en större betydelse för den enskilde.

Hur jobbar ni för ett ökat medlemsantal i Burlöv?

– Givetvis jobbar vi hela tiden på att bjuda in och välkomna människor i församlingen genom att vara utåtriktade, inbjudande, relevanta. I många undersökningar visar det sig att diakoni – medmänsklig omsorg och socialt stödarbete – lyfts fram som viktigast för människor och det starkaste skälet att vara delaktig som medlem i kyrkan. Detta är liksom vår huvudgren. Vi jobbar intensivt för att skapa mötesplatser och skapa bättre förutsättningar för dem som har det svårt i församlingen.

Comments are closed.