Alliansen tog över ledningen efter 100 år

Publicerat: 21 december, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 807

Så blev det avgjort. Den borgerliga alliansen, med stöd av Sverigedemokraterna, valdes vid måndagens möte med kommunfullmäktige, till majoriteten i kommunstyrelsen och till rollen som kommunstyrelsen ordförande, tillika kommunalråd, valdes Lars Johnson (m). Men Mats Lithner (l) och Rolf Hagmann (sd) som 1:e respektive 2:e viceordförande.

 • Det känns mycket bra, säger Lars Johnson.
 • Det är ju egentligen detta man strävar efter när man engagerar sig politiskt. Att man vill ta över och leda, i detta fall kommunen, i en bestämd riktning.
 • Jag tror också att det är bra för kommunen att vi byter majoritet och får en annan syn på tillvaron. Jag har redan fått många uppskattande ord från kommunmedborgare som läst Burlövs Nyheter.
 • Det vi nu vill göra är att påverka kommunen och utvecklingen och göra något för våra väljare. Allt behöver ju inte vara svart eller vitt utan det finns många nyanser och åtgärder som kan uppfattas positivt av alla.

Väldiga protester från S

Men att behöva lämna ifrån sig den politiska makten i Burlövs kommun, tidigare Arlövs municipalsamhälle, efter ungefär 100 år gjordes inte utan väldiga protester från socialdemokraterna.

 • Att inte få en post som 2:e eller 3:e vice ordförande i någon styrelse eller nämnd ser vi som ren illvilja och maktdemonstration mot oss socialdemokrater. Det handlar mer om makt än om demokrati, sade en synbarligen mycket upprörd Hans-Åke Mårtensson (s) vid måndagens möte med nya kommunfullmäktige då ledamöter till alla kommunens styrelser och nämnder skulle utses.

Grunden till Mårtenssons upprördhet är att alliansen (moderater, liberaler och centerpartiet) i samarbete med Sverigedemokraterna beslutade att de själva skulle besätta alla ledande poster, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, i alla nämnder och styrelser.

 • Att åtminstone får en post som 2:e vice ordförande är viktigt för demokratin. Att vi inte ens får en sådan post betyder att vi inte heller får någon plats i budgetberedningen, påpekade Hans-Åke Mårtensson.
 • Så ser det inte ut i någon annan kommun. Vi kräver därför att ni inrättar en post som 3: vice ordförande, med samma ersättning som en 2:e vice ordförande, tillade han.

Mårtensson menad också att Sverigedemokraterna inte är någon samarbetspartner till alliansen utan ska ses som ett bihang till dem.

Handlar bara om pengar

 • Hans-Åke Mårtensson är det störste maktspelare av socialdemokraterna, sade Kristoffer Daag (l).
 • Hans största indignation är inte makten i sig utan att pengarna försvinner. Det är det hans protester egentligen handlar om – pengar. S har suttit vid makten så länge nu att allt för dem är pengar.

Lars Johnson (m) påpekade att de förändringar socialdemokraterna nu kräver är sådana de själv kunde ha infört medan de satt vid makten.

 • Nu när ni är i opposition tycker ni att reglerna ska ändras så att ni får bättre insyn. Tidigare avskaffande ni, i samarbete med miljöpartiet, oppositionsrådet.

Blev som valberedningen sagt

Men till sist blev det i alla fall som valberedningen lagt fram. Att Lars Johnson valdes till ordförande i kommunstyrelsen, med Mats Lithner (l) som 1:e vice ordförande och Rolf Hagmann (sd) som 2:e vice ordförande. Vanligen är det också de tre som utgör kommunstyrelsens arbetsutskott (au).

Totalt valdes 13 politiker in som ledamöter i kommunstyrelsen, varav två moderater, en liberal, tre från sverigedemokraterna, em från centern och fem från socialdemokraterna.

Trygghetsvärdar

Innan val av ledamöter i styrelse och nämnder togs i fullmäktige några andra beslut, varav det största var att inrätta så kallade Trygghetsvärdar.

 • Det finns flera skäl att inrätta sådana värdar, sade Mats Lithner, vars motion låg bakom beslutet.
 • Dels gäller det att öka medborgarnas upplevda trygghet i samhället. Att försöka få bort den öppna droghandeln. Att minska oron för störningar av ungdomsgäng och att ha folk först på plats när något hänt.
 • Tanken är att de ska jobba synligt. Vi tänker att det ska vara 4-5 personer som agerar med två bilar i båda kommundelarna samtidigt och de ska arbeta när andra är lediga. Vi vill också att de ska vara uppkallade mot det så kallade Rakelsystemet så att de också får larm när det går någonstans.

Exemplet Mats Lithner studerat är hur det fungerar i Lomma kommun.

 • Det fungerar mycket bra där och Lomma är ju Sveriges tryggaste kommun enligt SKL:s jämförelse 2017. men vi ska inte ta deras system rakt upp och ner utan ha ett som är anpassat för förhållanden i Burlövs kommun, tillade Mats.

Det blir en pusselbit av flera i ett tryggare samhälle.

Det blev ett majoritetsbeslut eftersom vänstern inte riktigt gillade idén med Trygghetsvärdar.

Tommy Paremo

Comments are closed.