Alliansen tänker ta över i Burlövs kommun

Publicerat: 15 oktober, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 496

– Vi tänker ta makten i Burlövs kommun och skapa ett alliansstyre i minoritet, säger Lars Johnson, gruppledare och förstanamn för moderaterna i Burlöv.
Det är moderaterna, liberalerna och centern som pratat sig samman och kommit fram till att de vill skapa det historiskt första borgerliga styret i Burlövs kommun sedan rösträtten infördes och Burlövs kommun bildades.
– Socialdemokraterna har styrt i alla år, och många gånger med egen majoritet. Den här gången handlade valet om välfärden och då tappade de överallt.
– Vi har fört samtal med alla partier i fullmäktige, utom vänstern och miljöpartiet, och vi bara konstaterar att vi måste göra något nytt. I valet gick centern och liberalerna fram, medan socialdemokraterna tappade. Såvitt vi kan se finns det en majoritet för ett borgerligt styre bland befolkningen och man måste ta hänsyn till valresultatet. Vi politiker måste ju göra som folket sagt.
 
Söker stöd åt båda hållen
Lars Johnson menar att med ett minoritetsstyre måste man skapa majoriteter där man kan.
– Ibland får man söka till vänster och ibland till höger. Det blir inte lätt alla gånger, men samtidigt har vi en god personkemi mellan oss politiker här på kommunal nivå. Vi diskuterar ju inte invandrarfrågor, utan det handlar mer om många praktiska ting som ligger folk nära.
Han tror dock att stödet från socialdemokraterna kommer att vara mycket begränsat.
– Åtminstone till en början. Just nu är de i ett chocktillstånd.
Vad gäller förhållandet till Sverigedemokraterna menar Lars Johnson att de kommer att ta plats av egen kraft. De är ju fortfarande kommunfullmäktiges näststörsta parti, även om de inte fick fler mandat i valet.
 
Visade sin makt på fullmäktige
Vid måndagens möte med kommunfullmäktige, det första med de ny- och omvalda ledamöterna, markerade de borgerliga sin maktposition genom att välja Fredrik Jörgensen (c) till fullmäktiges ordförande. En prestigefull post.
Till 1:e vice ordförande valdes Leif Westin (m) och 2:e vice ordförande Christer Swahn (sd).
sak samma när det gällde valnämnden där Håkan Dahlgren (m) valdes till ordförande, Kristoffer Daag (l) till 1:e vice ordförande och Hans-Åke Mårtensson (s) till 2:e vice ordförande.
Nästa fullmäktigemöte blir en riktigt långdragen affär eftersom det då ska väljas ledamöter och ordförande i alla nämnder och styrelser. Viktigast där blir ju då kommunstyrelsens ordförande och övriga i presidiet.
 
Tommy Paremo

Comments are closed.