Alla arbetsvilliga och ville det bästa

Publicerat: 2 november, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 826

– Tidigare kunde jag aldrig svara korrekt när någon kritiserade polisen, men nu vet jag mer och kan få kritiker att förstå och stoppa deras negativa tankar, sade Eli Trujillo, en av de tio ungdomar som på torsdagskvällen hade avslutning på den tio veckor långa kursen MBU, Människan bakom uniformen.
– Vi har gått igenom den bästa utbildningen och fått lära oss väldigt mycket om de människor som har som jobb att skydda oss mot onda saker. Nu har jag en helt annan syn på livet, tillade Falah Al-Hussein, som också genomgått kursen.
På onsdagskvällen var det avslutning på det som projektledaren Faton Elioti betecknade som en process efter en lång resa.
– Men vi fixade det tillsammans. Vi hade höga ambitioner från början och vi lyckades. Vi har sett hur de jobbat ambitiöst. Hur de såg på samhället i början och hur de idag står här med andra åsikter.
Han var medveten om att det var lite nervöst för alla ungdomarna i början.
– Att lära nya system och många såg väl bara uniformen tidigare, men har efterhand lärt sig att bakom uniformen fins en människa med familj och mycket annat.
 
Starka kontakter
Kalle Centerwall, brandman från Malmö, upplevde kontakten med ungdomarna i projektet som starkt.
– De har förmågan att skilja på att ha roligt och att fokusera. Jag blev väldigt imponerad av deras förmåga att skärpa sig när det gällde. Det ingav mig också en trygghet. Jag vill också påpekade att de varit ärliga på ett rakt sätt och hanterar svåra frågor rätt.
– De har varit ärliga mot varandra rakt igenom. Gett varandra trygghet, vilket kan bära långt. För mig har det varit fantastisk roligt att träffa dem i MBU-projektet.
 
Visade allvar och mognad
Selma Tengeborg, kommunpolis i Burlövs kommun, var imponerad det allvar och den mognad ungdomarna visade under projektets gång.
– Jag var också imponerade av att de tar till sig allt vad de får och sett en stake utveckling hos alla. Som exempel den fingerade trafikolyckan där alla verkligen tog sina uppgifter på allvar.
– Jag hoppas ni alla känner er inspirerade och att ni ser kontakter in i de olika yrken ni nu sett. Jag är också säker på att ni alla blir en stor tillgång gentemot övriga ungdomar i kommunen, tillade Selma.
Hon fick medhåll av andra poliser som medverkat i projektet och så bland annat påpekade det värdefulla i att de nu lärt sig med om hur ungdomar tänker.
 
”Människan bakom dåligt rykte”
Nu var det inte bara så kallade ”blåljusyrken” som ungdomarna besökte utan de fick också besöka socialtjänsten och prata om deras arbete.
– Jag tyckte det var riktigt modiga ungdomar som gjorde en resa som förändrade deras bild av socialtjänsten, sade Jenny, en av tjänstemännen på socialförvaltningen.
– Här gäller ju inte ”människan bakom uniformen” utan snarare ”människan bakom dåligt rykte” och jag tycker att ungdomarna var modiga med att dela med sig av sig själva.
 
Bättre än vi vågat hoppas på
MBU-projektet har beviljats av kultur- och fritidsnämnden, vars chef, Jane Andersson, menade att utfallet av den här första projektomgången blev bättre än vad man vågat hoppas på.
– Jag tror dessutom att det är ett jätteviktigt projekt så jag ska göra vad jag kan för att det också blir ett projekt nästa år.
 
Redan 20 intresserade
Projektledaren Faton Eiloti berättade att han redan har 20 ungdomar som anmält sitt intresse för att delta i ett liknande MBU-projekt nästa år.
– Till det här första projektet fick vi in 35 ansökningar och gjorde 35 intervjuer. Av dessa tog vi ut tio som var max som kunde medverka.
– Vi hade höga ambitioner och ungdomarna var tvungna att uppfylla vissa kriterier och utfallet kunde inte ha blivit bättre, tillade Faton.
 
Tommy Paremo

Comments are closed.