Åkarpsflicka fick bristande vård på BUP

Publicerat: 29 januari, 2015

Publicerat i: Åkarp

Visningar: 1376

Vården av Åkarpsflickan fullföljdes aldrig och miljön på avdelningen var inte säker. Nu riktar IVO, inspektionen för vård och omsorg, kritik mot Barn och ungdomspsykiatrin i Malmö och Lund.

Det var i början av 2012 som flickan från Åkarp vårdades på BUP. Föräldrarna upplevde, enligt anmälan till IVO, att behandlingen av henne bedrevs efter personalens eget tycke utan någon enhetlig linje. De informerades varken om planeringen av dotterns fortsatta skolgång eller om planen för hennes behandling.

De upplevde inte heller att de fick något stöd från avdelningen där flickan behandlades och kände sig pressade av kravet att närvara dygnet runt. Flickan fick inte heller någon egen samtalskontakt med läkare eller psykolog under de första månaderna och hon fick vid några tillfällen felaktiga läkemedel tilldelade. Föräldrarna tyckte inte heller att miljön på avdelningen var trygg och säker för flickan.

Och IVO:s utredning av ärendet visar att föräldrarnas upplevelse till stor del stämde med verkligheten. Därför riktar myndigheten nu kritik mot BUP i Malmö och Lund. IVO anser bland annat att avdelningen inte lyckades fullfölja den behandling man hade planerat och att varken patienten eller föräldrarna fick delta i planeringen av behandlingen.

IVO anser också att dokumentationen i patientjournalen är sa omfattande och detaljerad att den är oöverskådlig.

Från avdelningens sida lovar man bland annat att se över kontinuiteten och kompetensen i behandlingsgruppen. Man har också utsett en säkerhetsansvarig person som ska bevaka den fysiska säkerheten på avdelningen.

Comments are closed.