Åkarps skolbibiliotek i världsklass

Publicerat: 1 april, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 463

Åkarps skolbibliotek har tilldelats fackförbundet DIK:s utmärkelse Skolbibliotek i världsklass 2019!

De bibliotek som får utmärkelsen kännetecknas av en nära samverkan med pedagoger, en engagerad skolledning samt ett fokus på kvalitetsarbete. Arbetet ska självklart också handla om språkutvecklande arbetssätt och främjande av digital kompetens utifrån läroplanen.

  • Den här utmärkelsen är i högsta grad ett resultat av det gemensamma arbete som görs i våra skolor, menar Sandra Tauberman, kvalitets- och utvecklingschef hos Utbildnings- och kulturförvaltningen.

64 skolbibliotek i världsklass

För sjunde året i rad delar fackförbundet DIK ut ”Skolbibliotek i världsklass”. I år har det slagits nytt rekord i antalet nomineringar och nu är det klart att 64 skolor tilldelas 2019 års utmärkelse.

Kritierier

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande för ett skolbibliotek i världsklass har varit följande:

• är en tydlig del av skolans pedagogiska vision

• samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande

• stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld

• stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier

• erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser

• har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Effektiva inspiratörer

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

• är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna

• ger eleverna verktyg för källkritik

• lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet

• är navet i den digitala kunskapsskolan!

Comments are closed.