6.000 fler invånare 2027

Publicerat: 27 januari, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 983

I november 2017 passerade antalet mantalsskrivna boende i Burlövs kommun 18.000 personer. År 2027 ska det enligt prognosen finnas drygt 24.000 invånare i kommun.
– Det innebär en befolkningsökning med 2,5 procent och det är mycket, säger kommunens planchef Kerstin Torseke Hulthén.
– En befolkningsökning med en till en och en halv procent är en normal och lugn utveckling.
Att antalet invånare i Burlövs kommun växer beror dels på att allt fler födda i Sverige flyttar till tätortsområden, plus invandringen.
– För Burlöv innebär det att det behövs fler bostäder och med det följer behov av fler skolor, förskolor, äldreboende och så vidare, påpekar hon.
Och det är alla dessa behov kommunen långtidsplanerar för.
– Men äldreboendet är inte det mesta akuta eftersom kommunen har en relativt ung befolkning. Det som ökar mest är förskolebarn och skolbarn. Även de som är i yrkesverksam ålder ökar.
– Här är Burlövs kommun i en ganska unik situation med många arbetstillfällen inom kommungränserna och fler som pendlar in till kommunen än ut.
 
Nya bostäder på flera håll
Om man bara ser till antalet nya bostäder färdigställdes endast 16 bostäder under 2016. Förra året blev cirka 100 bostäder inflyttningsklara i Arlöv och Åkarp.
Mellan dessa båda tätorter har det stora projektet Kronetorpstaden påbörjats, som ska knyta ihop kommunen. Men det är på lång sikt.
– Även om det enligt prognosen ska byggas fler än 1.000 bostäder där till 2027 så är det långt ifrån klart. Mycket kan hända, tillägger Hulthén.
– Just nu har vi en högkonjunktur då allt rullar på, men någon gång kommer en lågkonjunktur och då vet vi inte hur det går med de nuvarande planerna.
Men hon fastslår att för de cirka 150 bostäder som ska byggas under 2018 är byggloven redan beviljade. Det gäller ett par hus på Kronetorpsområdet, Magnolias hus vid Dalbyvägen, Myresjöhus område vid Burlövs egnahemsområde och Trädgårdsbyn i Åkarp.
 
Tre noder i Burlöv
Burlövs centrum har inte bara en central placering i kommunen, utan spelar också en central roll som blir allt viktigare när väl spårutbyggnaden är klar 2024 med en helt ny station, där tio tåg i timmen kommer att stanna och ett nytt stationsområde strax intill köpcentrat med nya bostäder intill.
– Även om Burlövs Center är viktigt vill man inte ha det som det enda centrat i kommunen utan det ska balanseras av ett center i Arlöv och ett i Åkarp, där viss service ska finnas.
 
Även jordbruk och industri
Även om bostäder, skolor, kollektivtrafik, handel och service är viktiga inslag i kommunens planering för framtiden har också områden för jordbruk och industri sin självklara del av samhället.
Burlövs kommun är en liten kommun, men det finns fortfarande en hel del ytor som ska bevaras för jordbruk. Likaså är flera områden avsatta för befintlig och framtida industri/handelsetablering, bland annat Stora Bernstorp och Flansbjer där det blivit och blir flera nyetableringar.
– Även om vi är inne i ett tjänste- och informationssamhälle har vi behov av denna typ av arbetsplatser och behov av det som industrin producerar och då måste vi också planera för deras behov, säger Hulthén.
 
Tommy Paremo

Burlövs Center, mitt i kommunen har en central plats och roll, samtidigt som man också vill ha kvar centrum i Arlöv och Åkarp med viss service.

Burlövs Center, mitt i kommunen har en central plats och roll, samtidigt som man också vill ha kvar centrum i Arlöv och Åkarp med viss service.

Ett exempel på utvecklingen av bostäder i kommunen är fastighetsbolaget Magnolias byggplats vid Dalbyvägen där de ska uppföra hus med sammanlagt 284 bostäder till 2022, varav 80 under 2018.  

Ett exempel på utvecklingen av bostäder i kommunen är fastighetsbolaget Magnolias byggplats vid Dalbyvägen där de ska uppföra hus med sammanlagt 284 bostäder till 2022, varav 80 under 2018.

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.