5 skäl att INTE rösta på Socialdemokraterna i Burlöv

Publicerat: 8 september, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Insändare, Redaktionellt

Visningar: 1943

INSÄNDARE

 

I dagens DN finns en bra text om varför man inte ska rösta på S på riksnivå.

https://www.dn.se/ledare/fem-skal-att-inte-rosta-pa-stefan-lofven/

Vi önskar dock förklara varför vi anser att en röst på Liberalerna är rätt väg att gå lokalt.

1. Socialdemokraterna i Burlöv lovar runt och håller tunt. Nu säger man sig vilja bygga ett allaktivitetshus (fritidsgård) men det har man lovat sedan 1991. Det finns enligt Vänsterpartiet t.o.m. ett fullmäktigebeslut på detta sedan 20 år tillbaka men det har S tydligen valt att strunta i. Vi Liberaler kommer att se till att det byggs fritidsgård i både Åkarp och Arlöv och att det finns bra lokaler under byggnationstiden.

2. Socialdemokraterna säger sig vilja satsa på trygghetsskapande åtgärder, ex. kameraövervakning. När vi röstade om detta under den senaste mandatperioden röstade de NEJ med hänvisning till att Länsstyrelsen ”kanske skulle säga nej”. Vi Liberaler kommer att se till att vi söker tillstånd på ett antal platser och kommer dessutom inrätta kommunala ordningsvakter som skapar verklig trygghet genom sin närvaro och samarbete med både polis, socialtjänst, ungdomsgruppen och föreningar.

3. Socialdemokraterna säger att de har satsat på skolan och förskolan. Under mandatperioden har elevpengen först sänks och sedan höjts igen. I Burlövs kommun har vi hur man än räknar lägre elevpeng än kringliggande kommuner trots större demografiska utmaningar, det borde vara tvärtom om man vill uppnå en likvärdig skola. Att säga sig vilja satsa mer på skolan är inte detsamma som att göra det! Vi Liberaler går till val på att höja elevpengen, införa lärarassistenter som yrkesgrupp på skolorna via statliga medel, utöka läxhjälpen och införa sommarskola även efter åk6-8 för att ge alla elever en chans att i god tid komma ikapp eller bara utveckla sig själva.

I Socialdemokraternas skola i Burlöv är skolresultaten i åk 9 oacceptabelt låga! Endast 75% av eleverna hade i år behörighet att komma in på yrkesprogram på gymnasiet. Då talar vi om minst E i vissa ämnen på en betygsskala från A-F. På Vårboskolan var det endast 64% och detta trots att Burlövs bästa pedagoger i form av kvalitetsteamet sattes in under vårterminen för att försöka stötta lärarna som panikåtgärd. Sammanlagt är det 37 elever i åk9 som inte var behöriga att söka till gymnasiet under höstterminen.

Vi kommer dessutom pga bristande visioner och planering stå inför stora lokalbrister inom skolan de närmaste åren. En ny skola i Åkarp kommer tidigast att  kunna stå klar 2023 och en ny skola på Kronotorp för alla nya kommuninvånare är inte ens påbörjad i planeringen.

4. Att som kommun verka för en etablering av en privat vårdcentral i Åkarp är att ge medborgarna friheten att själva välja det vårdalternativ som tilltalar dem bäst. I dagsläget väljer många Åkarpsbor att istället skriva sig på privat vårdcentral i Lomma. I Socialdemokraternas Burlöv hänvisar man som vanligt till att någon annan (staten eller landstinget) kommer att lösa våra problem men vi Liberaler tror på att vi som individer i Burlöv faktiskt är förmögna att själva ta tag i problemen och finna en lösning som är bra för medborgarna.

5. Socialdemokraterna försöker skrämma de boende i Burlövsbostäder med att vissa andra partier kommer att chockhöja deras hyra. Inga sådan planer finns hos oss Liberaler och skulle någon införa marknadshyror så innebär det ju även att vissa hyror skulle kunna tänkas gå ned om lägenheterna är mindre attraktiva. Vad S däremot glömmer att berätta är att Burlövsbostäders styrelse (där S håller i ordförandeklubban) under 2 års tid har förhandlat med hyresgästföreningen om att just höja hyran! (detta enligt anställda på Burlövsbostäder)

Vi Liberaler vill istället de boende chansen att ,i samråd med hyresgästföreningen, se över om det går att ombilda en del av beståndet till bostadsrätter. Detta skulle vara en ypperlig möjlighet att köpa sin egen lägenhet och därmed få tillbaka en del av det man bidragit med i hyra över alla år. Pengarna som kommer in kan Burlövsbostäder använda för att snabbare bygga fler hyresrätter och renovera de befintliga.

Så ”Socialdemokraterna i Burlöv är ett idéparti med två idéer – att ta makten och att behålla den.”

Om detta inte låter som en visionär poitik för framtiden så rösta Liberalt den 9:e September!

Liberalerna i Burlöv.

Comments are closed.