Publicerat: 21 december, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Insändare

Visningar: 1484

Svar på INSÄNDARE:

Burlövsborna har röstat för förändring!

Alliansen (M+L+C) ämnar att styra Burlöv i minoritet den kommande mandatperioden. Vi är ödmjuka inför det faktum att vi inte har egen majoritet och därför kommer att vara tvungna att söka stöd för våra förslag bland övriga partier. Här finns det faktiskt två alternativ, antingen till höger (Sd) eller vänster (S, MP och V). Vi är även medvetna om att det finns de som är arga och upprörda över att de inte längre sitter vid makten men vi hoppas att vi till sist kan arbeta tillsammans i nämnder och styrelser till gagn för medborgarna och Burlövs kommuns bästa. Socialdemokratin talar ju ofta om att man vill bryta ”den fördummande blockpolitiken” och samarbeta över blockgränserna.

Socialdemokraterna i Burlöv saknar för tillfället ödmjukhet inför väljarnas dom över deras långvariga styre. Bara för att man alltid styrt en kommun så är det ingen rättighet att få förtroendet att göra detta i framtiden. Det talades i kommunfullmäktige och nu i sociala medier om odemokratiska metoder. I vår svenska demokrati fattas dock beslut av en majoritet av folkets representanter i den valda församlingen, vilket efter en hel del debatt och en mängd manuella val genomfördes i kommunfullmäktige under måndagen.

Demokrati betyder ju folkstyre och folket har röstat bort Socialdemokraterna från makten i Burlöv. Nackdelen med folkstyre är att folket ibland inte röstar som man önskar och det får vi politiker leva med hur förträffliga vi än må tycka att vi själva är.

Som oppositionsparti har Socialdemokraterna fått exakt samma oppositionsrådspost på 25% av Kommunalrådets arvode som de själva införde under förra mandatperioden. I nämnder och styrelser är de representerade efter valresultat. Hade de velat införa ett 3:e vice Ordförandeskap i de politiska nämnderna hade Socialdemokraterna lätt kunnat göra det när de själva satt vid makten. Då hade ex. partier som normalt sett inte brukar få arvoderade poster som Miljöpartiet, Centern, Liberalerna och Vänsterpartiet kunnat få dessa men då var det inte aktuellt, man kan undra varför? Vi i Alliansen ser dock kommunens budget som medborgarnas pengar som bör förvaltas varsamt och vill inte öka politikernas arvoden i onödan. Istället får nu Socialdemokraterna möjligheten att skaffa sig information och insyn genom nämnder och styrelser eller genom kontakter med tjänstemän och medborgare.

Det är säkerligen en hel del Burlövsbor som känner stor glädje över att Alliansen tagit på sig ansvaret att försöka göra vår kommun mer attraktiv, förbättra skolresultaten, bryta utanförskap och erbjuda bättre vård- och fritidsalternativ. Till er som möjligen känner en oro inför framtiden så kommer vi att arbeta ännu hårdare för att visa er att Socialdemokraternas svartmålning av oss bara är just det. Nu när medborgarna äntligen gett oss chansen kommer vi inte att ta lätt på uppgiften utan verkligen försöka åstadkomma positiv förändring för alla medborgare. Vi har redan fattat beslut om att införa patrullerande trygghetsvärdar i kommunen fr.o.m. nästa år för att öka tryggheten i kommunen. Ett beslut som Socialdemokraterna inte gick emot när det väl blev omröstning så det finns säkert fler saker som vi kan enas kring.

Framöver kommer vi att se över belysning, ansöka om tillstånd för övervakningskameror och inte minst starta processen med att bygga fritidsgårdar, förskolor, skolor och ett nytt bad om finansieringen av detta kan lösas.  Vi lovar inte att göra allt på en gång men vi lovar att med så bred förankring som möjligt snarast genomföra de investeringar samt förändringar av Burlöv till det positiva som så många av er väntat på.

Så om Socialdemokraterna verkligen vill bekämpa hatet i samhället så bör de nog sluta med att kasta sten i glashus och försöka skrämma medborgarna med diverse osanningar och hot. Vi inom Alliansen är ju även kommuninvånare som bara försöker använda vår lediga tid till att göra Burlöv till en bättre plats att leva på för alla Burlövsbor. Hur vi gör detta kanske skiljer sig lite från hur Socialdemokraterna skulle ha gjort men i slutändan vill vi förhoppningsvis ändå samma sak, Burlövs bästa!

Väljarna har röstat för en förändring. Nu vill vi i Alliansen tacka för förtroendet och i nära dialog med Burlövsborna ge Burlövs kommun den nystart som många längtat efter. Vi har höga ambitioner för ökad trygghet, bättre skolresultat, bättre företagsklimat, en högre sysselsättning och ett bättre fritidsutbud för både unga och äldre!

Alliansen i Burlöv.

Comments are closed.