270 nya lägenheter i Arlöv

Publicerat: 30 maj, 2017

Publicerat i: Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 1175

Vid kommande årsskifte startar bygget av bostäder på tomten i korsningen Dalbyvägen-Ringvägen. Det är bostadsbolaget Magnolia som under de kommande två åren ska bygga bostadshus med totalt 270 nya lägenheter.
– Utformningen av husen ska vara anpassad till platsen med variation i placering längs gatan. Vi jobbar med olika fasadmaterial och husen förskjuts i förhållande till varandra mot Dalbyvägen, säger Magnus Jälminger, affärsutvecklare på Magnolia Bostad AB.
 
Fem huskroppar
Detaljplanen är antagen i kommunfullmäktige och kan vinna laga kraft under sommaren. Det blir sammanlagt fem huskroppar med bostäder och en mindre butikslokal mot Dalbyvägen. Bebyggelsen ska möjliggöra en framtida ombyggnad av Dalbyvägen med utformning som sänker hastigheten i trafiken och underlättar för gående och cyklister.
– Det är ett fint läge, säger Jälminger som även pekar på att bebyggelsen tillsammans med andra pågående projekt längs Dalbyvägen ger förutsättningar för en helt annan entré in till Arlövs centrum.
 
Kommunens målord
– Området stämmer väl med kommunens målord. Här blir tryggt och nära samtidigt som vi får liv och rörelse, menar Kerstin Torseke Hulthén planchef i Burlövs kommun.
– En framgångsfaktor har varit en bra och snabb planprocess, tillägger Magnus Jälminger.
Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.