16 miljoner till hälsosatsning

Publicerat: 28 juni, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 701

De tre skånska kommunerna Burlöv, Kävlinge och Lomma har beviljats totalt 16 miljoner kronor av Europeiska socialfonden till en satsning på hälsa. Projektet innefattar kompetensutveckling och insatser för att förebygga ohälsa och bidra till ett mer hållbart arbetsliv och riktar sig till alla medarbetare.

– Våra arbetsförhållanden blir allt viktigare när behovet av kompetenta medarbetare ökar. Att då enbart fokusera på att få bort riskfaktorer i arbetsmiljön är otillräckligt,säger Lars-Åke Ståhl, kommundirektör i Burlövs kommun.

– Med den här satsningen hoppas vi öka möjligheterna att behålla medarbetare, rekrytera god kompetens och sänka sjukfrånvaron,

Projektet ska pågå under två år med start den 1 november i år.

Satsningen utgår från tre spår: organisatoriska förutsättningar, nära ledarskap och hälsofrämjande medarbetarskap.

Under projektets gång kommer medarbetare erbjudas kompetensutveckling och aktiviteter kopplade till förebyggande av ohälsa. Det kan till exempel handla om workshops och föreläsningar men även om att ta fram individuella hälsoprofiler samt identifiera och i vissa delar utveckla organisatoriska förutsättningar.

Comments are closed.